Hyun Ki

Hyun Ki (eeuwige energie) is een healings- en bewustwordingssysteem, energetisch multidisciplinair werken. Het is een energetische behandeling zonder grenzen! Alles kan, zonder de kaders die de (nog) bekendere vormen van energetisch werken beperken.
Toen ik bij mijn leraar Young Il Yoo kwam, was ik mij nog niet bewust van alles wat ik ging ‘leren’ (herinneren). Ik heb door middel van meditaties, die mijn trillingsniveaus hoger brachten, weer de herinnering teruggekregen van hoe het is om met deze energie te werken, vanuit een zo bewust mogelijk perspectief. Iedere keer weer verbaasde ik me over mijzelf en wat ik ‘wist’, voelde, zag, begreep, snapte… Hoe? Dat was niet belangrijk. Ineens kon ik iemand lezen en dus ook helpen.
Multidisciplinair is Hyun Ki als systeem niet alleen omdat het brede spectrum van spiritueel werk wordt belicht, maar juist ook omdat het lichaam meer is dan alleen aura’s en chakra’s of meridianen.
Als ik je een behandeling geef, dan log ik in op jouw energie en verbind ik alle energetische leylijnen weer met elkaar. Ik verbind alle chakra’s weer met elkaar en de multiversa, zodat je weer in verbinding staat zoals alles hoort te zijn. Ik geef je een energetische bodyscan, en hieruit ontstaat bij iedereen een ander vervolg van de behandeling, ongeacht wat ik tegenkom, ga ik hier dieper op in en kan ik ook in je DNA en tijdlijnen blokkades opheffen die er bijvoorbeeld voor zorgen dat je weer stappen vooruit kunt nemen, maar dit is voor iedereen anders, en daarom geef ik een behandeling altijd met een uitgebreid coachingsgesprek met uitleg van wat ik gedaan heb, en met handvatten, zodat je ook zelf verder aan de slag kunt gaan en echt met gereedschap de deur weer uit gaat. Tijdens de intake kun je ook bestaande klachten aangeven, zodat ik daar extra aandacht aan kan geven, en bij het coachingsgesprek kun je ook altijd vragen stellen, waar we dieper op kunnen ingaan; eventueel, als daar behoefte aan is, met behulp van tarot-, spirit- of engelenkaarten.
Door in de huid van mezelf te kruipen, heb ik geleerd hoe ik deze verdieping kan gebruiken in mijn dagelijkse leven en behandelingen, en heb ik ontdekt hoe vele zaken met elkaar verbonden zijn, wat de leringen zijn in mijn leven en hoe ik deze inzetbaar kan maken met positieve gevolgen.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply